โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา
คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม nibavlifts.co.th ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

www.nibavlifts.co.th อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:
• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP)
• ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่อีเมล)
• ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ (รวมถึงรายละเอียดการชำระเงิน)
• ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครใช้บริการเว็บไซต์ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) และ
• ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณส่งไปให้ www.nibavlifts.co.th.

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

www.nibavlifts.co.th อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:
• ดูแลเว็บไซต์นี้;
• ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับคุณ;
• ให้คุณเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์;
• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนเว็บไซต์;
• ส่งการสื่อสารการตลาดถึงคุณ
www.nibavlifts.co.th อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นตามกฎหมาย โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายในอนาคต และเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

• www.nibavlifts.co.th จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• www.nibavlifts.co.th จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้อนผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับการคุ้มครองโดยเทคโนโลยีการเข้ารหัส
การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน
• ข้อมูลที่รวบรวมโดย www.nibavlifts.co.th อาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนระหว่างประเทศที่ www.nibavlifts.co.th ดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
• นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์จะถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่ทั่วโลก
• คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนนี้

Updates to this statement

• www.nibavlifts.co.th อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการโพสต์ฉบับใหม่บนเว็บไซต์นี้
• คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
• www.nibavlifts.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สาม
• หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย www.nibavlifts.co.th โปรดติดต่อเรา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial